25e Édition - 16 / 17 nov. 2019

LU, vun 2 Joer un

„Nach fënnef Minutten“

De Pappa Fuuss versuergt seng zwee Fuussekanner. Dag fir Dag gëllt et näischt ze vergiessen, zäitlech de Programm hinzekréien a seng Kanner bei Laun ze halen. Seng zwee Bouwen soen dozou: „De Pappa seet ëmmer, et ass Zäit, heemzegoen, wann et et kloer net ass! Mir hunn dach just eréischt ugefaange mat spillen!”

Engleschen Original: „Five more minutes“ vum Marta Altés

„Hunn dech gär, kleng Maus“

D’Mamma Maus an déi kleng Maus maachen zesummen en Ausfluch.
„Lauschter mol, wéi schéin d’Villercher haut sangen!“
„Méi schéin wéi ech?“, freet déi kleng Maus.
„Natierlech net!“, laacht d’Mamma, „kee ka méi schéi sange wéi s du!“
Eng Geschicht iwwert d’Gärenhunn.

Däitschen Original: „Ich hab dich lieb, kleine Maus“ vum Katja Reider mat Illustratioune vum Sebastien Braun